Utbyttebrems i flere børsselskaper

Flere av selskapene på Oslo børs tar konsekvensene av kapitaltørken som coronaviruset skaper eller kan skape. Blant selskapene som stopper eller reduserer utbyttet er flere banker og forsikringsselskap. Finanstilsynet ba styrene i banker og forsikringsselskaper om å revurdere utbyttet for 2019 innen 23.03 2020 ettersom de trenger egenkapital for å møte tap. I brevet fra Finanstilsynet heter det vi må forberede oss på et alvorlig økonomisk tilbakeslag, og at det er viktigere at bankene styrker egenkapitalen enn at de betaler utbytte til eierne på det nåværende tidspunkt.

AP, SV og Rødt stemte i Stortinget for å forby utbytte for 2019, noe flertallet, regjeringspartiene sammen med Fremskrittspartiet, stemte imot i forbindelse med behandlingen av krisepakken som gis til norske bedrifter som er rammet av coronaviruset.

Norges største bank, DnB. vil bli fulgt tett opp av sin største eier, staten representert ved Nærings- og fiskeridepartementet. Men det er til syvende og sist er styret som foreslår utbyttet, som senere generalforsamlingen eventuelt vedtar. DnB har fra før lagt til grunn at utbyttet for 2019 skal være 9 kroner per aksje, til sammen 14 milliarder norske kroner, men dette er noe styret fort kan revurdere. Det har skjedd drastiske endringer i den norske økonomien bare de siste 5 dagene, som følge av lammelsen coronaviruset skaper.

Dette er utbytte fra fjorårets fortjeneste, og styrene i de forskjellige selskapene må, sammen med eierne, vurdere om utbyttestopp kan ramme eiere uheldig dersom de trenger egenkapitalen utbyttet gir.