Tyskland truet med resesjon

Post image

Europas største økonomi ligger an til å gå i resesjon, og ifølge tall Bloomberg sitter på kan økonomien falle med så mye som 5 prosent for 2020, noe som overgår de verste årene under finanskrisen i 2008 og 2009 hvor Tyskland hadde en negativ vekst på henholdsvis 1,8 og 3 prosent. Dette står også i sterk kontrast til forventet vekst på 1,1 prosent i 2020. Det er forventet at finansministeren vil forslå en budsjettutvidelse kommende uke på 156 milliarder euro, 1.450 milliarder norske kroner, for møte tapte inntekter beregnet for 2020, og krisetiltak for å hjelpe dem som er rammet hardest av coronavirusets herjinger.

Merkel vil søndag holde en videokonferanse med de lederne for de 16 delstatene, Merkel har tidligere vært kritisk til frihetsberøvelsen en lockdown medfører, ikke minst med tanke på hennes egen erfaring i Øst-Tysklands diktator regime, og deres kamp for å vinne tilbake friheten. Men per i dag er noen av delstatene mer restriktive enn andre, og kan føre til folk forflytter seg fra en stat til en annen med mildere restriksjoner. Mye tyder på at regjeringen vil komme med nye innstramminger i friheten til tyske borgere.

Tyskland har ennå ikke innført full lockdown for å begrense smittetilfellene, og ligger rett bak Spania, med tredje mest antall smittetilfeller i Europa. Over 23.000 personer. De har samtidig den laveste dødsraten, 0,3 prosent mot Italias 9 og Spanias 5 prosent dødelighet. Dette skyldes Tysklands intensive testregime, som startet i en tidlig fase og med kapasitet til 16.000 tester daglig. Dette gir nok et mer et mer reelt bilde av antall smittetilfeller i Tyskland i forhold til andre europeiske land.

Noen brukes til statistikk, og andre er lagt inn av tredjeparttjenester. Ved å klikke 'Godta alle' aksepterer du bruk av cookies.