Skandinaviske land blant de ti beste for gründere I Europa

Post image

En fersk undersøkelse fra NimbleFins rangerer Danmark som det sjette beste landet i Europa for gründere. Norge og Sverige er henholdsvis på åttende og niende plass. De beste landene skiller seg ut fra de andre på grunn av gunstig forretningsklima (spesielt med tanke på hvor enkelt det er å drive handel og tilgang til risikovillig kapital) samt velutdannet arbeidskraft.

Undersøkelsen fra NimbleFins har analysert tallmateriale fra 31 europeiske land. De beste europeiske landene for gründere har en høyt utdannet befolkning, sterk økonomi, et sunt forretningsklima og relativt lave driftsomkostninger. For å komme fram til en rangering har NimbleFins analysert data fra Verdensbanken, World Economic Forum, UNESCO, OECD og skatterådgivere.

I en lignende undersøkelse i fjor lå Sverige på en syvende plass.

Metodikk
Innsamlingen av data har i hovedsak konsentrert seg om økonomiske faktorer, som vekstgrad og arbeidsløshet samt faktorer som er spesifikke for gründerbedrifter, herunder lønnskostnader og hvor enkelt det er å skaffe finansiering.

Først ble de  31 europeiske landene rangert etter individuelle verdier hvor det ble kalkulert en gjennomsnittlig plassering for hver kategori. Den samlede sammensatte rangeringen er et likevektet gjennomsnitt av hver kategoris gjennomsnittlige rangering på tvers av de forskjellige beregningene. En lavere poengsum indikerer en bedre rangering.

Økonomisk helsetilstand
Data for økonomisk helsetilstand omfatter generelle indikatorer for økonomis bærekraft. Forfatterne har benyttet seg av BNP per capita, BNP vekstgrad og arbeidsløshetsoversikter. Samlet har disse faktorene gitt et bilde av den generelle tilstanden for hver økonomi.

Driftskostnader
Data for driftskostnader omfatter kostander relatert til å drive en virksomhet, for eksempel bedriftsbeskatning, levekostindeks og gjennomsnittlige lønnskostnader. 

Forretningsklima
Data for forretningsklima relateres til hvor enkelt det er å drive en virksomhet og utviklingsstatus per land, for eksempel tilliten til et uavhengig juridisk system, markedsdominansen til store selskaper, offentlige reguleringer og tilgang til risikovillig lånekapital.

Kvaliteten på arbeidskraft
Kvaliteten på arbeidskraft er målt ved å ta hensyn til graden av grunnleggende og videregående utdannelse, arbeidskraftens tilgjengelighet og yrkesopplæring, samt hvor enkelt det er å finne faglært arbeidskraft. Det er totalen for hvert lands arbeidskraft som er blitt vektet.
Endringer fra undersøkelsen for 2019
Det er gjennomført noen endringer i forhold til undersøkelsen for 2019. For det første har antall land som er med i undersøkelsen blitt utvidet til å omfatte Storbritannia og alle land i det økonomiske området EEA med unntak av Liechtenstein (grunnet mangel på pålitelige data som skyldes landets størrelse).

Skandinaviske land på toppen for gründere I Europa, er basert på en pressemelding fra NimbleFins og er tidligere blitt publisert på engelsk i Daily Scandinavian


Noen brukes til statistikk, og andre er lagt inn av tredjeparttjenester. Ved å klikke 'Godta alle' aksepterer du bruk av cookies.