Radoneksponering på arbeidsplassen

Post image

Radongass kan forekomme på nesten alle typer arbeidsplasser. Mengden radon som samler seg i en bygning, avhenger av beliggenhet, struktur og hvordan den brukes.

På arbeidsplasser som kontorer, hvor farene normalt er lave, kan radon være den største helserisikoen. Videre kan ansatte som bor i nærheten utsettes for et høyt radonnivå når de er hjemme. Bredere bevissthet om radon kan derfor være til fordel for dine ansatte.

Alle arbeidsplasser i radonberørte områder bør testes, med mindre en detaljert vurdering viser god grunn til å forvente at radonnivået er lavt. Søketjenester er tilgjengelige for å finne ut om lokalene er i et berørt område, og alle som ikke er sikre på hvilket søk du kan bruke, kan kontakte oss.

Radon kommer fra bakken, og det er mer sannsynlig at underjordiske områder har høye radonnivåer. Derfor bør eventuelle ofte okkuperte kjellere testes, uavhengig av om nettstedet ligger i et berørt område eller ikke. Spesialistråd bør søkes for helt underjordiske arbeidsplasser som gruver, tunneler og huler, og hvis det er interne kilder til radon som geologiske prøver.

Når du er inne i en bygning, avhenger radonnivået av mengden ventilasjon og arbeidets art. Radonnivåene kan variere sterkt i en stor bygning, og individuell risiko avhenger av radonnivået i de forskjellige områdene der personalet tilbringer mesteparten av tiden. Det er viktig å måle radonnivåene i områder som representerer de forskjellige arbeidsmiljøene i bygningen.

Annonse:
For å bestemme radonnivået i et bygg må man gjennomføre radonmåling. Radonmannen utfører radonmåling for privatboliger, utleieboliger, offentlige bygg og næringsbygg. Vi benytter alle typer radonmåling, herunder radonmåling med sporfilm og elektronisk radonmåling. Radonmannen utfører radonmåling i henhold til anbefalte metoder gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Les mer om radonmåling

Noen brukes til statistikk, og andre er lagt inn av tredjeparttjenester. Ved å klikke 'Godta alle' aksepterer du bruk av cookies.