Post image

Regjeringen har per 28. februar 2020 vedtatt å sette i kraft ny arvelov fra 1. januar 2021. De nye reglene gir en noe større frihet til å bestemme i testament og et bedre vern for barn fra tidligere forhold.

– Arveloven angår oss alle. Den nye loven gir oss moderne og oppdaterte regler i et språk som er enklere å forstå, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Ny arvelov viderefører barns rett til arv etter sine foreldre. To tredeler skal fordeles mellom barna, mens arvelater i utgangspunktet kan disponere over en tredel i testament. I de større boene har det til nå vært slik at hvert barn likevel ikke kan kreve mer enn 1 million hver i arv før testasjonsfriheten øker.

Dette taket heves i ny lov, slik at hvert barn kan kreve 15 G – ca. 1,5 millioner kroner – hver, men aldri mer enn sin andel av to tredeler av det far eller mor etterlater seg. Det gjøres ikke endringer i barnebarns rett til arv.

Samtidig øker friheten til å bestemme over verdifulle gjenstander i testament. Det såkalte kvalitative pliktdelsvernet fjernes i ny lov. Om arvelater etterlater seg en eiendom som overstiger arvingens del av arven, kan arvelater i testament fastsette at arvingen skal arve eiendommen mot å betale tilbake til boet den overstigende verdien.  

Arveoppgjør som pågår før den nye loven trer kraft vil sluttføres etter dagens regler. Når den nye arveloven settes i kraft, oppheves arveloven fra 1972 og skifteloven fra 1930. Kildehenvisning: Regjeringen.no

Annonse:
Selv om det i Norge er lovregulert pliktdelsarv til livsarvinger (barn og barnebarn) og ektefellearv, er det like fullt mange som velger å opprette et testament for å avklare alt som gjelder arv og skifte. Dette gjøres fordi man føler et behov for å sikre sine arvinger mot unødig konflikt, eller for å utjevne tidligere ulikheter mellom disse når det kommer til endelig arv og skifte.

Arv og skifte kan oppleves som mye arbeid og medføre stor usikkerhet. Det kan være en stor avlastning for alle involverte at man engasjerer en advokat til å bistå med skifte av boet. Vi gir trygg veiledning når det gjelder arv og skifte, testament, fremtidsfullmakt, gaver og forskudd på arv, arveavgift m.m.

Advokatfirmaet Nicolaisen har lang erfaring med arv og skifte, og advokater med omfattende og bred kompetanse innenfor ulike arverettslige sakstyper.

 

Noen brukes til statistikk, og andre er lagt inn av tredjeparttjenester. Ved å klikke 'Godta alle' aksepterer du bruk av cookies.