Ny smell for den norske kronen

Post image

I det uroen rundt Brexit og handelskrig hadde roet seg kommer Coronaviruset på et ugunstig tidspunkt for den norske kronen. Forventningen om brems i kinesisk økonomi i et høyt priset aksjemarked sender børsene ned over hele verden. Etterspørselen etter olje forventes å gå ned samtidig med at mange investorer hadde satset på longsposjosjoner med en forventet oppgang i oljeprisen forut for coronaviruset. Nedsalg fra investorer og nedgang i etterspørsel vil kunne sende oljeprisen ned mot bunnivået i desember 2018.

Den kinesiske realøkonomien rammes ved at blant annet arbeidere ikke kommer seg på jobb, og flere 10-talls millioner har forbud mot å forflytte seg. Samfunnsmaskineriet generelt går saktere som en konsekvens av at myndighetene prøver å kontrollere en eventuell epidemi. Men dette er samtidig en positiv faktor at det myndighetene reagerer så raskt sammenlignet med utbruddet av sarsviruset i 2003.

To negative faktorer for kronen

Fall og forventet fall i oljeprisen har alltid negativ effekt på Oslo børs og den norske kronen. I tillegg er den norske kronen sårbar ved ustabilitet og når usikkerhet rammer verdensøkonomien. Dette skyldes at investorer vil unngå risiko og dermed også investering i NOK. Men utover de umiddelbare effektene med lavere oljepris og uro i den globale økonomien som svekker kronen, forventes det ikke at norsk økonomi vil bli berørt i første omgang. Hvis den globale økonomien rammes hardt, vil selvsagt dette også få konsekvenser for den norske økonomien. I skrivende stund må man betale 10,11 NOK for 1€, en svekkelse på 11 øre de siste 24 timene, og analytikere utelukker ikke at kronen kan fortsette å svekke seg.

Noen brukes til statistikk, og andre er lagt inn av tredjeparttjenester. Ved å klikke 'Godta alle' aksepterer du bruk av cookies.