Kraft i vinden

Vindkraftproduksjonen steg med 42 prosent i 2019, og endte dermed på 5,5 terawattimer, noe som utgjør 4,1 prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge. I 2019 produserte Norge 134,5 terawattimer, 12,2 mindre enn året før, og hadde en nettoimport av vindkraft fra våre naboland Sverige og Danmark på 0,1 TWh. Det er første gang på ni år at Norge importerer kraft Til sammenligning var nettoeksporten av kraft 10,2 TWh året før. Nedgangen skyldes mindre vann i magasinene, og at man valgte å spare på vannet ved å importere billig vindkraft.

Strømprisene på vei ned

Takket være nedbør og mildvær har prisene gått fra 30 øre per kilowattime til 20 øre siden nyttår, og man venter videre nedgang. Det er normale er at prisene er lavest om våren. Snittprisen var 38 øre per kilowattime i 2019, og fjerde dyreste snittpris siden årtusenskiftet. Noe som betyr at husholdningene kan ha en besparelse på mange tusen kroner hvis denne trenden fortsetter.

Vindkraft i Norge

Norge har per i dag rundt 625 vindturbiner fordelt på 36 vindkraftverk. Dette med en samlet kapasitet på 5,5 TWh, men man forventer å øke denne produksjonen til 10 KWh i kommende år. Til sammenligning har Tyskland 29.000 og Danmark 4,500 vindturbiner.

Til tross for at Norge har områder velegnet for vindkraft i usjenert beliggenhet, så er fornybar energikilde er vindkraft omstridt blant miljøvernere. Flere miljøvernorganisasjoner, blant annet Naturvernforbundet, er imot utbyggingen av vindmøller.  NVE har gitt sine anbefalinger til myndighetene om hvilke områder som de mener er best egnet med hensyn til produksjon og bevaring av miljø.