Ingen generell fullmakt til regjeringen

Post image

Stortinget stiller seg bak en Kriselov som gir regjeringen en spesifikk fullmakt, og handlingsrom til å overprøve gjeldende lovverk uten stortingets godkjennelse. Men kun når Stortinget ikke har mulighet til å godkjenne nødvendige vedtak og bestemmelser. Regjeringen og Stortinget ser nødvendigheten av en slik lov for å holde samfunnsmaskineriet i gang, som en konsekvens av kaoset som pandemien og coronaviruset har skapt. Fullmakten er begrenset til et utvalg lover, og en måned – ikke en generell fullmakt, uten begrensninger, i seks måneder, som regjeringen ba om.

En rekke samfunnsdebattanter, og juridiske eksperter har stilt seg kritisk til en generell fullmakt til regjeringen, også høyesterettsadvokat og høyremedlem John Christian Elden. Med en generell fullmakt ville regjeringen i prinsippet kunne sette både lovgivende og dømmende makt til side, det vil si Storting og rettsvesenet, etter eget skjønn. De vil nå ha den samme fullmakten gjeldende for et begrenset omfang av lover, og kun i tilfelle Stortinget ikke kan samles.

Noen brukes til statistikk, og andre er lagt inn av tredjeparttjenester. Ved å klikke 'Godta alle' aksepterer du bruk av cookies.