6 milliarder til flyselskaper fra regjeringen

Regjeringen, med bred støtte i Stortinget, gir lånegarantier på til sammen 6 milliarder kroner sent torsdag. Norwegian Air Shuttle får 3 milliarder, 1,5 går til SAS, og de resterende 1,5 til de øvrige flyselskapene. Lånegarantien fordrer en egenkapital på 8%, noe Norwegian ikke oppnår. De får derfor en tredelt pakke som fordrer at deres kreditorer hjelper til. Først får de en lånegaranti på 90% av 300 millioner, det vil si at en bank eller annen finanskilde må dekke de øvrige 10 prosentene. De neste 1,2 milliardene fordrer at kreditorer gir rente og avdragslettelser, og den siste 1,5 milliarden av garantien får de når de oppnår 8% egenkapital. Norwegian på sin side forsvarer behovet, utover å redde egen bedrift og ansatte, med at deres passasjerer legger igjen 18 milliarder årlig, og bidrar således til sysselsetting nasjonalt utover sine egne ansatte.

Norwegian startet med en børspause frem til kl 09.45, og med nyheten om krisepakken i ryggen bykset de opp 28% fra start. Men etter en dag med mye svingninger endte de med å omsettes for svake 10,65 NOK, noe som er ned 6.99% på ukens siste handledag. Det er svært mange analytikere som er skeptisk til om pakken er god nok for å redde selskapet, og tror samtidig at de vil møte motbør i forhandlinger med kreditorene ut fra de betingelsene staten setter for lånegarantien på 3 milliarder norske kroner.

Luftfarten er en blødende bransje i disse corona-tider. Delta i USA meldte at de forventer et omsetningstap for andre kvartal på 10 milliarder dollar, nærmere 120 milliarder norske kroner, noe som tilsvarer 80% av omsettingen sammenlignet med annet kvartal i fjor. Samtidig oppfordrer de de ansatte til å ta permisjon uten lønn, noe 13.000 av de over 90.000 ansatte har gått med på.