Be your brand

New Wave Profile er en gruppering på 30 bedrifter i Norge og ytterligere 160 i resten av norden. Vi består av uavhengige profilselskaper som etablerte et samarbeid med vår hovedleverandør New Wave Group allerede i 1998. New Wave Group er et svensk børsnotert selskap med sterk fokus på profilering og med en meget sterk varemerkeportefølje. Sammen jobber vi for å skape en attraktiv og effektiv profilering for de nordiske selskapene.

Vi lager profilering som folk føler seg komfortabel med, i sine faglige roller. Vi kaller det varemerkekalibrering. Når merkevaren og menneskene som bærer merkevaren lærer av hverandre, lykkes vi og dere.