Rekruttering er under endring, og flere arbeidsgivere er mer opptatte av at personligheten til kandidatene skal passe stillingens natur, eller selskapskulturen generelt. Ledermagasinet har tatt en kort demogjennomgang og tanken om å se kanditatene før de kalles inn til intervju, kan være tidsbesparende.

CVideo er et moderne rekrutteringsverktøy der jobbsøkere kan lage sin egen video-CV, noe som gir deg og din bedrift muligheten til å ta personlighet i betraktning.

Video er ingen erstatter for den tradisjonelle CV, men et supplement. Det vil bidra til å gi dere et større totalinntrykk av kandidatene sier Daglig leder Carl Erik Thomsen hos CVideo.

CVideo skyløsning digitaliserer hele bedriftens rekrutteringsprosess. Via innlogging får administrator tilgang til et “dashboard” som gir oversikt over hvilke stillinger som bedriften har utlyst og her vil man motta alle jobbsøknader i et ryddig og oversiktlig bibliotek. Her kan man se alle dokumenter som jobbsøker har lastet opp og det er også her man får muligheten til å se en video-CV.

Det finnes et CRM hvor kanditatene kan forflyttes med “dra og slipp” funksjonalitet til ulike vurderingsmapper, hvor det også kan skrives interne notater for kandidatene.

Via den skybaserte løsningen kan søknadskjema lages, slik at alle innsendelser går direkte inn i biblioteket for stillingen som er utlyst. Alle krav til GDPR er ivaretatt

Annonse:
Er det viktig for deg å spare tid, og både identifisere og tiltrekke de beste kandidatene? Da bør du prøve CVideo som er et moderne rekrutteringsverktøy for store og små selskaper. Du kan enkelt engasjere kollegaer i rekrutteringen. Det er intuitivt og levende. Du som administrator velger hvem som har tilgang til hva.